Hardlooplessen

De Nederlandse uitgeefster van het boek ‘Vrouwen en ambitie’, van Amerikaanse psychiater Anna Fels, vroeg of ik het boek wilde bespreken voor Het Moederfront.
‘En,’ voegde ze er aan toe: ‘ik ben erg benieuwd naar jouw mening.’

Ik was zo gevleid dat iemand interesse toonde in míjn zienswijze dat ik grif instemde en beloofde mij eens flink in het boek te verdiepen.

Dus daar zat ik dan. Met een uiterst academisch, intellectueel, grondig onderbouwd boek. Mijn hersenen kraakten en sputterden van inspanning en smeekten me iets makkelijkers te lezen. Een prentenboek bijvoorbeeld.

Maar terwijl ik me door het boek worstelde kreeg ik plotseling een gevoel van deja vue. Ik voelde me net als wanneer ik een heel eind ga rennen! In beide gevallen wil ik het heus wel doen, maar tegelijkertijd ook eigenlijk helemaal niet.

Dus besloot ik het principe van hardloopschema’s los te laten op dit saaie boek, en mijn taak in kleine stukken op te delen. Het boek bestaat uit veertien hoofdstukken, en ik heb besloten er elke dag twee te lezen. Op die manier heb ik het over zeven dagen uit!

Plotseling is het niet meer zo’n onmogelijke opgave.

Bovendien snijdt het mes aan twee kanten.
Na het lezen van de verplichte twee hoofdstukken voel ik een onweerstaanbare drang heel hard weg te rennen.

Leave a reply

CommentLuv badge